Yüzmenin Kas Sistemine Etkisi

Düzenli ve programlı olarak yapılan antrenmanlar organizmayı olumlu yönde etkiler. Bu etkiler en çok kas sistemi, dolaşım sistemi ve solunum sistemi üzerinde yoğunlaşır. Biz de bu yazımızda sizlere Yüzmenin Kas Sistemine Etkisi nden bahsedeceğiz.

Kas Sistemi ve Yüzme Antrenmanlarının Kaslar Üzerine Etkisi

Gerilme ve kasılabilme yeteneğine sahip liflerden oluşan dokuya kas denir. Kas dokusu 3’e ayrılmaktadır:

1- İskelet Kasları: Vücudu harekete geçiren kaslara iskelet kasları denir.

Antrenman yolu ile oluşan değişiklikler en belirgin şekilde iskelet kaslarında görülür. İskelet kasları hareket için güç sağlarlar ve vücut kaslarının 7/8’ini oluştururlar. Genel olarak bir kasın %75-80’i sudan, %18-20’si proteinden geri kalan bölümleri ise karbonhidrat, yağ, mineral ve non-protein azottan oluşmaktadır. Kasta %0,5-1,5 oranında glikojen  şeklinde bulunan karbonhidrat, bilindiği gibi organizmanın en önemli enerji kaynaklarından biridir.

İskelet kasları, ikiye ayrılmaktadır: Bunlar beyaz kas ve kırmızı kaslardır. Beyaz kaslar kırmızı kaslara göre daha çabuk kasılmaktadırlar. Anaerob glikoz kullanırlar. Bunun yanı sıra kırmızı kaslar ise beyaz kaslara göre daha yavaş kasılmaktadırlar. Uzun süre iş yapmayı gerektiren görevlerde yer alırlar. Çevrelerinde kılcal damar çoktur. Ayrıca aerob metabolizma kullanmaktadırlar.

2- Düz Kaslar: Sindirim sistemi organlarının yapısında yer alırlar. Uzun süreli düzenli faaliyette bulunurlar. İsteğimiz dışında çalışan kaslardır.

3- Kalp Kası: Kalpte bulunan ve uzun süreli faaliyette olan kas tipidir. İsteğimiz dışında çalışır.

Yüzmenin Kas Sistemine Etkisi
Yüzmenin Kas Sistemine Etkisi

Kasların Özellikleri

  • Uyarılabilme,
  • Kasılabilme,
  • Esnek (elastik) olma,
  • Kasılabilme,
  • Vizkozite Özelliği

Yüzme Antrenmanlarının İskelet Kasları Üzerine Etkisi

Yüzmenin Kas Sistemine Etkisi Düzenli antrenmanlar sonucunda, kasların yapısında büyük oranda olumlu gelişmeler görülür. Örneğin; kaslarda bulunan glikojen miktarında %100 olarak bir artış olmaktadır. Böylece tüm vücutta normal olarak 200 gr civarında olan glikojen miktarının 400 gr seviyesine çıkması demektir. Ayrıca kaslardaki kreatin fosfat (CP) ve adenozin fosfat miktarı yaklaşık %10-12 artar.  Diğer taraftan kas kuvveti, hızı ve dayanıklılığı da antrenmanlar yolu ile gelişim gösterir. Kas kuvvetinin gelişimi genel anlamda kasın kalınlığına bağlıdır. Ayrıca kuvvet ile kişide bulunan kas liflerinin sayısı ve bu liflerin çapı arasında doğru orantı vardır. Kişideki kas lifi sayısı fazla ve liflerin çapı büyükse, o kişi lif sayısı az ve çapı küçük olan bir diğer kişiye göre daha kuvvetlidir. Ancak kişideki tüm kas lifi tiplerindeki lif sayısını antrenmanlarla arttırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, kas kuvveti ya da genel anlamda kişinin kuvveti geliştirmek istendiğinde kas liflerinin kalınlığı ve harekete katılan kas lifi sayısının arttırılması ön plana çıkmaktadır.

Kas kuvvetinin gelişimi için yapılacak ağırlık çalışmaları için bilgiler detaylı olarak daha sonra sizlere aktarılacaktır. Bu aşamada özet olarak verecek olursak, direncin düşük olduğu çalışmalarda, kuvvetteki gelişmede düşük olur. Kullanılan direncin maksimum kuvvetin %40’ından da düşük olduğu durumlarda ise, kuvvette meydana gelen gelişme çok azdır.

Antrenman, kasın kalın kuvvetliliğin geliştirilmesi yanında hız ve çabuk kuvvetin geliştirilmesini de sağlar. Antrenmanlar, kas dayanıklılığının gelişimine de büyük katkıda bulunur. Çalışan kasın yorulmaması her şeyden önce oksijen alabilme yeteneğine bağlıdır. Bundan dolayı, dolaşım sisteminin görevini iyi yapması gerekir.  Genel olarak dayanıklılık antrenmanları sırasında kaslar pompa görevi yaparak kılcal damar sayısını önemli ölçüde arttırır. Sonuçta damar sistemi yüzeyinin büyümesi ve kılcal damar sayısının artmasıyla kasların oksijen alabilme yeteneği gelişir. Dayanıklılığı artmış kaslarda enerji depoları fazla olduğu gibi, bunların kullanılmasına olanak sağlayacak enzimlerde ve gelen kan miktarında da artış olur. Ayrıca artan enzimleri içinde depolayan mitakondrilerin hacim ve sayıları, oksijenin iletilmesinde görev alan ve kandaki hemoglobinin yaptığı işe benzer rol oynayan miyoglobin denilen kas içi protein miktarı ve kas glikojeni, yağ asiti gibi enerji kaynaklarında da artma olur. Kas dayanıklılığını arttıran ağırlık antrenmanlarının fizyolojik temeli, hafif ağırlıklarla çok tekrar yapma şeklindedir.

Sonuç olarak

Hız çalışmalarının temelini oluşturan anaerobik enerji üretimini karşılamak üzere antrenman yapan bir sporcu kaslarında, ATP yıkımı ve yeniden oluşumu için gerekli enzimler artmıştır. Ayrıca yüksek enerjili fosfat miktarı da yükselmiştir.

Diğer Çalışmalarımız için İnan yüzme Arşiv sayfasına girebilirsiniz. Bizlere @inanyuzme instagram sayfasından ve 0530 877 8952 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Diğer branşlar için (eryaman pilates, çayyolu pilates, çayyolu kickboks, ankara yüzme, çayyolu cimnastik) lütfen ziyaret ediniz.