Yüzme nedir ve yüzme stilleri nelerdir?

Yüzme nedir? Takım ve bireysel halinde yarışılan dört farklı kol çekiş tekniği ile su içinde koordinasyon sağlanan yüksek performanslı bir spor dalıdır. Hem olimpik hem de paralimpik olan bu spor dalında yarışma mesafeleri, kol çekiş tekniğine göre 50 metre ile 1500 metre arası değişmektedir. Yarışma mesafeleri kendi arasında 3 gruba ayrılmaktadır.

  • Kısa mesafe (sprint) yarışlar; 50 ile 100 metre arasında olan yarışlardır.
  • Orta mesafe yarışlar; 200 metre olan yarışlardır.
  • Uzun mesafe yarışlar; 400 ile 1500 metre arasında olan yarışlardır.

Yüzme sırasında vücudun büyük bir kısmı suyum kaldırma kuvveti yardımıyla taşınır. Bu nedenle kişilerin aerobik uygunluk ve koordinasyon gelistirebilmeri için yapılması gereken bir spor dalıdır.

Yüzme stilleri nelerdir? 4 çeşit yüzme stili vardır.

Serbest stil

 

Serbest stil; yüzücünün sırtüstü, kurbağa ve kelebek stil dışında istediği gibi şu da yüzmesidir. Yani bu 3 stil dışındaki tüm stiller serbest stil olarak kabul edilir. En hızlı stil olarak kabul edilen serbest stil tekniğinde kol hareketleri 3’e ayrılır:

  • Yakalama; kolun suya girdikten sonraki elin üzerindeki direnç kuvvetinin hissedildiği andır.
  • Çekme; itici kuvvetin açığa çıktığı andır.
  • Toparlanma; kolun sudan çıkıp geri girmesi arasındaki süredir.

Sırtüstü stil

 

Sırtüstü stil yüzen kişiler nefes kontrollerini daha rahat sağlayabilmektedir. Vücut gövdesi yüzme sırasında yuvarlanma görevindedir. Flutter kick hareketi sırtüstü stilde de kullanılır. Sırtüstü yüzerken vücudun düz pozisyonu koruması sırt üstü yüzmeyi kolaylaştıran bir pozisyondur. Sırtüstü stil de kol çekiş tekniği tek kol ya da çift kol tekniğidir. Yarışmalar da genellikle tek kol tekniği kullanılmaktadır. Tek kol tekniğinde elin suya girişi serçe parmak ile başlar ve diagonal olarak devam eder.

Kurbağalama stil

 

Kurbağalama stilinde kol çekişleri ve ayak vuruşları diğer stillerden farklıdır. Eliptik hareketler ile itici kuvvet oluşturmak için suyun kaldırma kuvvetinden fayda sağlamak gerekir. Ayak vuruşunda ayak bileğinin plantar ve dorsi fleksiyonun yani sıra rotasyonu da gereklidir.

Kelebek stil

 

Kelebek stil en zor ve tekniğin en ön planda olduğu yüzme stilidir. Kol çekişi bilateral olarak internal rotasyon ve ekstansiyon ile suya girer sonrasında suyu dışa doğru süpürür. Ayak vuruşunda ise dolphin vuruş kullanılmaktadır. Dolphin vuruşta bacaklar senkronize ve bilateral olarak dizin fleksiyon ve ekstansiyonu ile gövdeyi yukarı taşır. Böylelikle nefes alma sağlanmaktadır.

İnan Yüzme Kursu Eryaman olarak sizlere yüzme nedir? ve yüzme stilleri nelerdir? bunları açıklamaya çalıştık daha nice paylaşımlarla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.